Ons dienste

Skuldbetalingsvermoë

Ons glo dat niemand alleen moet voel wanneer hulle finansiële probleme ervaar nie. Soms verg dit ’n nuwe ingesteldheid en vars benadering om na jou finansies te kyk. Ons sal jou help om beheer te neem en jou finansies, kontantvloei, begroting en skuld te bestuur.

Skuldadministrasie

Dit gebeur dikwels dat sommige verbruikers weens onvoldoende inkomste weggewys word wanneer hulle vir skuldondersteuning vra. Ons glo egter dat almal gelyke toegang tot hierdie tipe ondersteuning verdien.

Kredietgesondheid

Negatiewe skuld behoort nie die rede te wees dat jy ophou droom oor daardie nuwe motor, huis of vakansie nie. DebtHealth glo dat elke persoon ’n geleentheid verdien om ’n beter finansiële posisie te bereik en ’n droom in ’n werklikheid te omskep. Ons dienste kan jou antwoord wees om dit te bereik.

Ons weet dat “die lewe gebeur” en dat finansiële omstandighede as gevolg hiervan kan verander. Dit kan jou kredietrekord ernstig beskadig en jou naam word by die kredietburo gelys.

Ons droom is om te verseker dat individue wat finansiële probleme ervaar het, hierdie terugslae kan oorkom. DebtHealth se kundiges wil elke persoon wat met negatiewe krediet sukkel, inspireer en bystaan. Stel jou net die gevoel voor om nie bang te wees vir ’n bank, kleinhandelelaar of motorhandelaar wat jou kredietverslag bevraagteken nie.

Ons sorg soos volg vir jou kredietgesondheid:

  • Rehabilitasie ná sekwestrasie
  • Tersydestelling van vonnisse
  • Tersydestelling van administrasiebevele
  • Tersydestelling van skuldhersiening

Kredietverskaffers moet deesdae aan streng bekostigbaarheidsriglyne voldoen. Dit veroorsaak benoudheid onder verbruikers wat daaraan gewoond was om voorheen hulle finansieringsaansoeke sonder versuim goedgekeur te kry.

DebtHealth verstaan die konsep van krediet en as objektiewe buitestanders is ons in ’n perfekte posisie om die stres en frustrasie van kredietverwante uitdagings te help verlig. Ons ondersteun jou ook in die proses om jou bates soos jou huis en motor ten alle koste te beskerm.

Ons help met die herroeping van negatiewe kredietinskrywings by kredietburo’s en poog om ons kliënte se kredietrekords te verbeter.