+(27) 60 365 7889

In die media | Al die wat, waar en hoekoms van skuldberading

Oorspronklik geplaas op Maroela Media

Vele Suid-Afrikaners het, veral gedurende die afgelope twee jaar, die harde werklikheid ervaar om bloot nie in staat te wees om skuld te vereffen nie. Die gevoel van mislukking is onafwendbaar en wanneer dit werklik voel of daar net geen uitkoms meer is nie, kan dit rampspoedige gevolge hê.

Pharos se Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe verduidelik “berading” as die professionele, terapeutiese proses waartydens ʼn deskundige op ʼn ondersteunende, nie-veroordelende en adviserende wyse optree ten einde probleme op te los. Koppel jy dan die woord “skuld” aan hierdie definisie, kom jy presies by die betekenis van “skuldberading” uit.

Lees die volledige artikel hier.

We'll Contact You!

CallMe
Prefered contact method
*By completing this form, you are providing DebtHealth with the above personal information and acknowledge the terms of DebtHealth’s Privacy Notice