Skuldberading

Wat is skuldberading?

Skuldberading is ’n manier om jou skuldlas te verlig. Verbruikers moet altyd hulle waardigheid en selfrespek kan herwin, selfs in moeilike finansiële tye. Die verleentheid om nie met maandelikse betalings op jou finansiële verpligtinge te kan byhou nie, is ʼn baie swaar las. Dit word selfs erger wanneer ’n skuldinvorderaar op jou voorstoep staan om jou voertuig terug te neem of wanneer die balju jou ’n dagvaarding gee om in die hof te verskyn omdat jy nie jou skuld betaal het nie.

  • Skuldberading is ’n formele proses ingevolge die NK (Nasionale Kredietwet).
  • Om vir skuldberading aansoek te doen, moet die verbruiker ’n skuldberader nader.
  • Jy en die skuldberader sal ’n aansoekvorm voltooi om jou huidige finansiële posisie te bepaal.

Tydens die eerste konsultasie sal die skuldberader die proses in detail verduidelik en die verbruiker praktiese leiding gee.

Al die verbruiker se kredietverskaffers en die kredietburo sal van die aansoek in kennis gestel word. Die kredietverskaffers sal direk met die skuldberader korrespondeer om al die inligting te bekom wat nodig is om die proses te finaliseer.

Nadat die skuldberader die verbruiker se nuwe maandelikse terugbetalings bereken het, word dit aan alle kredietverskaffers gestuur vir oorweging en goedkeuring.

Om die proses te finaliseer, sal die skuldberader ’n hofbevel kry om die verbruiker se skuld te herstruktureer.

Tydens die verbruiker se skuldberading sal die skuldberader alle betalings aan kredietverskaffers monitor en die betalings jaarliks hersien.

Wie kan aansoek doen?

Enige persoon wat nie in staat is om hulle skuldverpligtinge betyds terug te betaal nie, kan aansoek doen vir skuldberading. Die persoon moet ’n maandelikse inkomste hê (óf vas óf op kommissie gebaseer).

Die skuldberader sal ’n bekostigbaarheidsbepaling doen om die persoon se huidige finansiële posisie te bepaal.