+(27) 60 365 7889

Skuldberading dalk jou U-draai vir skuldafskrywing en ʼn beter kredietrekord

Die lewe loop soms met ʼn mens draaie; draaie waarvoor jy nie voorsiening gemaak het nie. Wanneer hierdie onvoorsiene omstandighede deur jou finansies en kredietrekord loop, kan die gevolge rampspoedig wees. ʼn Skerp draai hoef egter nie die einde van die pad te beteken nie; dit kan wel eerder ʼn U-draai wees wat jou weer op die pad en in die rigting van herstel kan neem.

“Ons kan help om weer beheer oor jou finansies te neem en jou kontantvloei, begroting en skuld te bestuur. Elke persoon verdien ʼn kans om weer in ʼn beter finansiële posisie te wees. Ons skuldberadingsdienste kan jou antwoord wees om dit te bereik,” sê Martheli Kruger, prokureur by DebtHealth.

Finansiële terugslae het veral sedert die grendeltydperk ʼn al hoe groter verskynsel geword. Jou terugslag is dalk weens verkeerde besluite, werksverlies, egskeiding of selfs ʼn eggenoot se afsterwe. Om ʼn negatiewe kredietrekord na ʼn terugslag te herstel is wel ʼn proses, maar skuldberading maak dit moontlik.

Kruger noem dat skuldberading ʼn formele proses ingevolge die Nasionale Kredietwet is en dat jy ʼn skuldberader daarvoor moet nader. ʼn Aansoekvorm sal voltooi word om jou huidige finansiële posisie te bepaal. “Al die betrokke kredietverskaffers en die kredietburo sal in kennis gestel word, waarna die kredietverskaffers dan direk met die skuldberader sal korrespondeer. Die skuldberader sal ’n hofbevel kry om die verbruiker se skuld te herstruktureer. Betalings word dan gemonitor en jaarliks hersien.”

Enige persoon met ’n maandelikse inkomste (vaste inkomste of kommissie) wat nie in staat is om skuldverpligtinge ten volle en betyds terug te betaal nie, kan vir skuldberading aansoek doen.

“Wat baie belangrik is om in gedagte te hou, is dat wanneer jy met terugbetaling van skuld werk, jy nie net met kapitaal te doen het nie, maar ook met rente. Skuldberading help jou met beide. Ons kon onlangs ʼn kliënt help om sy rentekoers vanaf 20,25% na 0,81% te verminder,” vertel Kruger. “Die voordele strek dus veel verder as net die ooglopende uitstaande kapitale bedrag. Hierdie spesifieke kliënt het oor ʼn vyfjaartydperk ʼn bedrag van R340 000 gespaar en kon ons gevolglik na suksesvolle heronderhandelinge oor rente na regte ʼn groot deel van sy skuld ‘afskryf’.”

DebtHealth is deur sy regsfirma Kruger Wilkens Prokureurs gestig as die uitvloeisel van 20 jaar se ondervinding in skuldherstrukturering. “Ons gewaarborgde regsgeoriënteerde ondersteuning gee ons ’n mededingende voordeel in die diens wat ons lewer.”

Wanneer jy suksesvol deur die proses van skuldberading gewerk het, beveel Kruger aan dat jy een of selfs twee klererekeninge oopmaak om stelselmatig weer jou kredietwaardigheid op te bou. “Wanneer jy egter oor ʼn periode van drie maande by verskeie instansies aansoek doen, sal dit jou kredietrekord nadelig beïnvloed. Jou kredietrekord verbeter wanneer jy tussen 50% en 60% van jou kredietlimiet gebruik, maar die teenoorgestelde is waar as jy maand na maand die hele limiet gebruik. ʼn Selfoonrekening is nie ʼn kredietooreenkoms nie, maar dit help wel om ʼn goeie terugbetalingsrekord op te bou.”

As jy meer oor skuldberading te wete wil kom, kontak DebtHealth by 060 366 7889, stuur ʼn e-pos na clientcare@dhsa.co.za of besoek hulle webwerf.

We'll Contact You!

CallMe
Prefered contact method
*By completing this form, you are providing DebtHealth with the above personal information and acknowledge the terms of DebtHealth’s Privacy Notice